Afspraken

 

Geen verhuur in het weekend buiten de schoolvakanties. Dan draait onze eigen Scoutinggroep

Reserveringen via Els van Heijningen: . Kijk voor beschikbaarheid de kalender

1. Huursom
De huursom is in de overeenkomst vermeld. De aanbetaling dient binnen 10 dagen na dagtekening van de huurovereenkomst op de girorekening van de beheerder te zijn overgemaakt. Het resterende  bedrag dient bij vertrek contant te worden voldaan, nurse of reeds per giro te zijn overgemaakt en ontvangen.

2. Annulering
Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, vervalt de aanbetaling aan de stichting, "Scouting de Burcht". Indien de huurder binnen een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, cialis sale is de volle minimum huursom verschuldigd.

3. Beschadigingen
Beschadigingen, toegebracht aan de eigendommen van de stichting, dienen aan de beheerder gemeld te worden en worden voor rekening van de huurder gerepareerd.

4. Gas, elektra en vuilafvoer
Dit is niet bij de huurprijs inbegrepen, en wordt naar werkelijk gebruik afgerekend.

5. Internet
Voor computers en bekabeling moet zelf gezorgd worden. Wij voorzien in één netwerkkabel, in de bezemkast en wireless internet. Het is niet toegestaan de internetverbinding te misbruiken.

6. Afsluiten van het gebouw
Wanneer het gebouw onbeheerd wordt achtergelaten, dienen de luiken en de deuren te worden afgesloten.

7. Kampvuur
Alleen in de kampvuurkuil is gelegenheid voor het stoken van een bescheiden vuur (maximale hoogte is kniehoogte!). Vooraf dient toestemming aan de brandweer te worden gevraagd. Een kopie van de vergunning daartoe hangt naast de telefoon.
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Ruim voor vertrek de kampvuurkuil op, schep het overgebleven as uit de vuurbak en leg stookhout terug in het bos. Rond de kampvuurkuil is een wal gemaakt, hierop mag niet gelopen worden.

8. Afval
In het terrein mag beslist niet worden gegraven. Alle afval moet in de afvalcontainer worden gedeponeerd.

9. Brandgevaar.
Het geheel houten gebouw is natuurlijk gevoelig voor brand, wees daarom voorzichtig met vuur zowel binnen als buiten. Roken in het gebouw is niet toegestaan.

10.  Buren
Houd met parkeren en activiteiten rekening met het feit dat onze buren normaal hun gebouw kunnen bereiken.
 
11. Aankomst
U wordt verzocht 14 dagen van tevoren een tijd van aankomst met de beheerder af te spreken. Bij opvolgende kampen wordt uitgegaan van een tijd van aankomst vanaf 12.00 uur.

12. Vertrek
Bij opvolgende kampen moet voor 12.00 uur "De Burcht" weer verlaten worden. Alles is dan schoon en opgeruimd, ook het omliggende terrein. De luiken moeten gesloten worden. U hebt met de beheerder een afspraak gemaakt voor een eindcontrole en wacht daar natuurlijk op.