Aanmelden/Contributie

Na de proefperiode worden leden officieel ingeschreven. De ouders/verzorgers zullen hiervoor van de leiding van de speltak een inschrijfformulier krijgen. Het formulier moet ook weer bij deze leiding worden ingeleverd, en die zal het vervolgens doorsturen naar de ledenadministratie van de groep.

 

Contributie

De contributie voor jeugdleden van Scouting de Burcht is op dit moment € 110- per jaar. Voor dit bedrag kun je een heel jaar meedoen aan de normale activiteiten van de zaterdagen. De kosten van de zomerkampen, van sommige speciale weekendkampjes of bijvoorbeeld het uniform zitten niet bij de prijs in. Het kan dus voorkomen dat in de loop van het jaar een extra bijdrage voor een speciale activiteit wordt gevraagd.

Contributienota

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvangt u voor de betaling van de contributie een nota per e-mail of per post. U kunt kiezen om direct voor het hele jaar te betalen, of per half jaar. Als U voor een half jaar betaalt, dan krijgt U in of na de zomer een vervolgnota.

Betalingen en giften

Alle reguliere betalingen zoals de contributie, maar ook giften die meer dan welkom zijn, kunnen worden overgemaakt worden op ons gironummer. De volledige gegevens hiervan zijn:

            Giro NL16INGB0000197806
            Scouting de Burcht
            Hilversum
            Kenmerk: bv. lidnaam en periode

 

Penningmeester

De penningmeester van Scouting de Burcht is:

Roos Marinissen

Het versturen van de nota's is gekoppeld aan de ledenadministratie.